Kantoor met bureau's en bureaustoel

Kwaliteitswaarborgen voor u

Vergunning Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM voert de Wet financieel toezicht (Wft) uit en houdt toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons kantoor staat onder toezicht van de AFM en beschikt over de wettelijke vergunningen om te adviseren en te bemiddelen in financiële diensten.

Kwaliteitswaarborgen

Wij investeren continu in kennis van onze medewerkers en kwaliteit van onze organisatie. Ons kantoor is aangesloten bij verschillende keurmerk- en kwaliteitsorganisaties die hoge eisen stellen aan onze dienstverlening.

Erkend Hypotheekadviseur

Het keurmerk Erkend Hypotheekadviseur wordt uitgereikt door de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH). De erkenning is persoonsgebonden en geeft u als consument de waarborg dat de adviseur de benodigde diploma’s heeft behaald en voldoet aan de praktijkvoorwaarden. Onze hypotheekadviseurs zijn allemaal Erkend Hypotheekadviseur.

Funda

Funda is de nummer 1 onroerend goed website in Nederland en is de essentiële informatiebron voor particulieren en bedrijven voor, tijdens, en na de transactie. Funda is sterk verbonden met de NVM en haar leden. Omdat ons kantoor is aangesloten bij de NVM, kunnen wij advertenties van u woning of bedrijfspand op Funda voor u verzorgen.

Klachteninstituut Verzekeringen

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) biedt één loket voor klachten over financiële dienstverleners. Ons kantoor is aangesloten bij het Kifid, waardoor u bij geschillen altijd beroep kunt doen op een onafhankelijke boordeling en bemiddeling bij eventuele klachten.

Master of Financial Planners

De academische opleiding Master in Financial Planning (MFP) is een opleiding, die garant staat voor het hoogste kennisniveau op het gebied van financiële planning.

Nederlands Woning Waarde Instituut

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, afgekort NWWI is een onafhankelijk, landelijk taxatie-instituut dat geldt als keurmerk voor taxateurs. NWWI staat alleen open voor taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Alle aangesloten taxateurs werken volgens dezelfde, controleerbare taxatiemethode. Als keurmerk garandeert NWWI objectieve en betrouwbare woningtaxaties.

Nederlandsche orde van PensioenDeskundigen

Een lid van de NOPD is professioneel bezig met, en binnen het pensioenvakgebied. Dit blijkt onder meer uit het opleidingstraject dat gevolgd is en de permanente educatie. Professionaliteit blijkt ook uit het feit dat een NOPD-lid de gedragscode onderschrijft en zich onderwerpt aan het tuchtrecht.

Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs

Ons kantoor is aangesloten bij de NVF en biedt u daardoor, mede door de ondertekende gedragscode, waarborgen voor o.a. deskundigheid en integriteit.

NVM

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. Het NVM-logo garandeert een aantal zekerheden voor u als klant. De NVM investeert voortdurend in de deskundigheid van de beroepsgroep. De statuten én de erecode vormen een garantie voor de basiskwaliteit van iedere NVM-makelaar. De NVM Vereniging heeft inmiddels ruim 4000 leden.

Stichting Certificering VBO Makelaars

De SCVM is een onafhankelijke stichting en wordt als zodanig ook erkend door de Raad voor Accreditatie. Deze Raad heeft alle DNV-certificatieschema's voor de makelaar/taxateur geaccrediteerd, waarmee de hoogst mogelijke erkenning is afgegeven. Hetgeen alles zegt over de kwaliteit van SCVM geregistreerde makelaars/taxateurs.

Stichting VastgoedCert

De Stichting VastgoedCert is een branchebreed platform dat als doel heeft de kwaliteit van makelaars en taxateurs te waarborgen. De ruim 6.500 makelaars en taxateurs o.z. die bij de stichting geregistreerd staan voldoen aan hoge vakbekwaamheidseisen.

Adfiz

Financieel dienstverleners die lid zijn van Adfiz voldoen aan een aantal lidmaatschapseisen, die hen onderscheidend maken in de markt en die de consument meer zekerheid geven. Deze codes gaan onder meer over de onafhankelijkheid van advies en integriteit.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.